Em cần mua bib Ecopark Marathon 2019, 5km, ngày 14/4, 0868 909 sáu bốn sáu


(Minh Quân Phan) #1

Chào các anh chị,
Em cần mua bib Ecopark Marathon 2019; Fun Run 5 km.
Có anh chị nào nhượng lại liên lạc em qua số đt 0868 909 646.
Em cảm ơn anh chị!:smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts:


(Thuận Bùi) bị đóng lúc #2