Cần mua vé La An Ultra Trail 35km ( hoặc 15km )

Mình cần mua 1 vé La An Ultra Trail 35km hoặc 15km bạn nào có để lại cho mình với
Trung : 0976 854 125

Mình dư 2 vé 35km bạn nhé. 0985912349