Cần mua lại bib La An 35km

Bạn nào không có nhu cầu pass lại chi mình với giá ưu đãi nhé. Liên hệ 0933969250. Cảm ơn