Cần mua bid 21 Tech 8/12

Mình cần 2 bid 21km Tech 8/12
Ai có liên hệ 0702414191 nhé
Thanks all