Cần mua BIB 15km HNUT 22/12

Mình cần mua BIB 15km HNUT ngày 22/12.
Ace nào rụng BIB liên hệ sđt: O945O63958 nhé
Thax all

A post was merged into an existing topic: Mua Bán BIB - Ha Noi Ultra Trail 2019 - 22/12/2019