Cần mua BIB 15km HNUT 22/12

Mình cần mua BIB 15km HNUT ngày 22/12.
Ace nào rụng BIB liên hệ sđt: O945O63958 nhé
Thax all